Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.2 [65]: 2023 / glavnyi redaktor O.E. Voronova