Siuzhety: sbornik p'es sovremennykh rossiiskikh avtorov. Vyp.40 / avtory: Aleksei Zaitsev i dr.