Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.1 [68]: 2024