POLIS [Politicheskie issledovaniia]: nauchnyi i kul'turno-prosvetitel'skii zhurnal. №5: 2019 / gl. red. S.V. Chugrov