Zvezda: literaturno-khudozhestvennyi i obshchestvenno-politicheskii zhurnal. Vyp.1: 2022 / gl. red. A.Iu. Ar'ev