Literaturnaia Riazanshchina: rossiiskoe zvuchanie: v 3 tomakh. T.3: Poeziia / redaktor-sostavitel' V.B. Orlov