Literaturnaia Riazanshchina: rossiiskoe zvuchanie: v 3 tomakh. T.2: Proza / redaktor-sostavitel' V.B. Orlov